Information

Tillsyn

Evida AB står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att bedriva verksamhet enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen om värdepappersfonder (2004:46). 

Tillstånd

  • Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument

  • Utförande av order på kunders uppdrag

  • Portföljförvaltning

  • Investeringsrådgivning

  • Förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet

  • Förvaltare av fondandelar

Risk & Regelefterlevnad

Zeb Consulting AB | riskhantering
Zeb Consulting AB | regelefterlevnad 

Internrevisor

Björn Wendleby, Harvest Advokatbyrå AB

Revisor

Rikard Johelid, Revisionsgruppen i Borås AB

Legala dokument

Övrig information

Kundklagomål

Det är viktigt med långsiktiga relationer och vi värdesätter våra kunders åsikter högt. Om det skulle uppstå en situation där du som kund känner dig missnöjd så hör av dig. 

Kontaktuppgifter

Organisationsnummer: 559117-2456
Besöksadress: Skeppsbron 3, 211 20, Malmö
Postadress: Box 193, 201 21 Malmö
info@evida.se