Att möjliggöra det goda i livet

Som vägledare i privatekonomiska frågor, tillsammans med förslag om kapitalplaceringar, har vi en roll både som kunskapsförmedlare och förvaltare. Vi visar och förklarar och gör det otydliga tydligt och det svåra enklare att förstå. Därmed hoppas vi att vårt arbete kan reducera den osäkerhet som ibland kan uppstå när det gäller privatekonomiska frågor och planeringen av ett framtida gott liv.

Så här fungerar vår arbetsprocess

Vår relation med kunder bygger på förtroende, vilket kräver både engagemang och att vi lär känna varandra. Det personliga mötet är också det första steget i vår arbetsprocess. Steg två leder fram till steg tre där du beslutar om du vill gå vidare med vår ekonomiska vägledning.

Personligt möte

Personligt möte

Vi inleder alltid våra kundrelationer med ett personligt möte, helst fysiskt. Det är ett möte för att lära känna varandra och gå igenom din ekonomiska situation och personliga tankar om det framtida livet.
Ekonomisk guide

Ekonomisk guide

Nästa steg är att sammanställa all information i en ekonomisk guide. Guiden omfattar rekommendationer och en grafisk visualisering av din ekonomi givet de förutsättningar och önskemål du har.
Beslut

Beslut

När vi presenterat den ekonomiska guiden tar du beslut om hur du vill gå vidare. Antingen låta oss implementera planen, låta någon annan göra det eller göra det själv.
Ekonomisk vägledning

Ekonomisk vägledning

Om vi får ditt förtroende att gå vidare med planen blir vi din ekonomiska vägledare. Vi tar då ansvar för den överenskomna förvaltningsstrategin av tillgångarna, svarar på frågor längs vägen och håller visualiseringen uppdaterad över framöver.

Kontakta oss så berättar vi mer om den Ekonomiska guiden

Guiden omfattar rekommendationer om en grafisk visualisering av din ekonomi givet de förutsättningar och önskemål du har.

Obunden för din skull

För oss betyder begreppet obunden också att man är kund hos Evida så länge man själv vill. Vi baserar vårt arvode på det dagliga värde som förvaltas hos oss och tar betalt en gång per kvartal. Vill man avsluta sin relation med Evida tar vi betalt för de dagar man varit kund. Hos oss finns alltså ingen form av inlåsning, bindningstid eller annat som hämmar personlig frihet.

Enligt Finansinspektionen finns det endast åtta investeringsrådgivare på marknaden som är oberoende. Eller som vi hellre säger, obundna. Att, som Evida, vara obunden innebär att rådgivaren inte får ta betalt för sin rådgivning genom ersättningar från tredje part.

I sin rådgivning måste en obunden aktör också bedöma ett tillräckligt stort och varierat urval av finansiella instrument som inte har koppling till det egna bolaget. Det betyder att vi inte får ha några egna produkter över huvud taget.

Poängen med att vända sig till en obunden rådgivare som Evida är att det står oss fritt att leta upp och föreslå de fonder som bäst motsvarar våra kunders riskprofil och framtidsplaner.

Vänder man sig till de stora aktörerna, t.ex. storbankerna, placeras alltid en majoritet av kapitalet i rådgivarnas egna produkter, oavsett om detta är bäst för kunden eller inte.

Vi gör det tillsammans

Vi hjälper dig att förstå din ekonomi genom att visualisera den från idag till att du fyller 100 år och vi finns alltid här för att förklara hur och varför vi gör som vi gör.

August Schmitz