Lugnt och tryggt

En planlös jakt på avkastning, eller rädsla för förlust av pengar, ger inte den trygghet och det lugn som vi menar att ekonomisk planering ska leda till. En av våra kunder uttryckte vid ett tillfälle att kontakten med oss inneburit en ”lisa för själen”. Det är så vi vill mäta kundnöjdhet: lugn och trygghet tillsammans med uppfyllda mål och drömmar – inte i avkastning och procent.


Vi har idag en brokig mix av kunder, allt från elitidrottare, artister, entreprenörer, delägare i partnerägda bolag, höginkomsttagare och personer med ärvda tillgångar. Det kunderna har gemensamt är en nyfikenhet och strävan efter en mer heltäckande rådgivning där utgångspunkten är kundens livssituation som helhet, inte bara tillgångarna som sådana.

Materiellt och emotionellt

Pengar och andra tillgångar fyller två funktioner:

1.

Du kan använda tillgångarna till att uppfylla framtida drömmar och/eller leva ett liv som du eftersträvar materiellt i din vardag just nu. Det är den materiella sidan av saken.

2.

Du kan också betrakta tillgångar som att de skapar en trygghet och en säkerhet både för stunden och i en tänkt framtid. Det är den emotionella sidan av saken.

Vad är viktigt för dig?

Vi vill hjälpa dig att hitta det som är viktigt i livet – på riktigt! Därför är vårt yttersta mål att du med hjälp av dina tillgångar ska kunna realisera dina planer både nu och i framtiden. Gå gärna igenom dina egna funderingar om placeringar och planering:

  • Jag vill få en bättre överblick över mina tillgångar och placeringar
  • Jag vill att någon ska kunna förklara och visa olika scenarier i framtiden
  • Jag vill få råd som är objektiva
  • Jag vill förstå vad mina rådgivare gör och varför
  • Jag måste kunna nå mina rådgivare när jag vill
  • Jag måste kunna lita på att det inte finns några dolda kostnader

Vi gör det tillsammans

Vi hjälper dig att förstå din ekonomi genom att grafiskt visualisera den från idag till att du fyller 100 år och vi finns alltid här för att förklara hur och varför vi gör som vi gör. Vi visar och förklarar och gör det otydliga tydligt och det svåra enklare att förstå. Hör gärna av dig om du vill veta mer om ekonomisk vägledning och hur vi kan hjälpa dig.

August Schmitz