Opartisk ekonomisk vägledning

Vi som grundat Evida har olika professionell bakgrund, vilket har satt stor prägel på hur vi tar hand om våra kunder. Men också hur vi tar oss an uppdragen som sådana. Evida står för bred och djup kunskap med erfarenhet inom entreprenörskap, företagsutveckling, skatterätt, juridik och bokföring. Det innebär en mix av kreativitet och ordning och reda som blir väldigt bra i slutändan. Utöver förvaltning av tillgångar erbjuder vi gedigen rådgivning kring allt som har med ekonomi och ekonomisk planering att göra. Evida är helt enkelt ett Family Office.

 

Anledningen till att Evida bildades var att grundarna fick i uppdrag att köpa upp förvaltningstjänster för några kunders räkning i början på 2010-talet. Det stod då klart att det fanns en efterfrågan på marknaden av ett bolag som erbjuder investeringstjänster och rådgivning från ett tydligare kundperspektiv. Det vill säga: en mer opartisk och långsiktig rådgivning, till skillnad från kortsiktigt sälj av ”rådgivarnas” egna finansiella produkter.

Så här jobbar vi

Ekonomisk planering och vägledning är en process där en specifik kunds individuella förutsättningar är utgångspunkten. Vårt arbete präglas av en öppen och personlig relation.

Från grunden

Från grunden

Allt börjar med en noggrann analys av kundens situation. Nu och framåt i tiden. Det gäller både dennes ekonomi och framtidsplaner i övrigt.
individuellt

individuellt

All rådgivning utgår från personliga förutsättningar och ska spegla tankar och önskemål en kund har om sitt fortsatta liv. Förslag till placeringar bygger alltid på önskad balans mellan risk och avkastning.
ÖPPET OCH OBUNDEn

ÖPPET OCH OBUNDEn

Vi har inga band till tredje part. Vi har inga egna finansiella produkter och vi får, som obunden aktör, heller inte ta emot ersättning från externa aktörer vars produkter vi rekommenderar. Alla kostnader redovisas öppet och tydligt.

Obunden för din skull

För oss betyder begreppet obunden också att man är kund hos Evida så länge man själv vill. Vi baserar vårt arvode på det dagliga värde som förvaltas hos oss och tar betalt en gång per kvartal. Vill man avsluta sin relation med Evida tar vi betalt för de dagar man varit kund. Hos oss finns alltså ingen form av inlåsning, bindningstid eller annat som hämmar personlig frihet.

Enligt Finansinspektionen finns det endast åtta investeringsrådgivare på marknaden som är oberoende. Eller som vi hellre säger, obundna. Att, som Evida, vara obunden innebär att rådgivaren inte får ta betalt för sin rådgivning genom ersättningar från tredje part.

I sin rådgivning måste en obunden aktör också bedöma ett tillräckligt stort och varierat urval av finansiella instrument som inte har koppling till det egna bolaget. Det betyder att vi inte får ha några egna produkter över huvud taget.

Poängen med att vända sig till en obunden rådgivare som Evida är att det står oss fritt att leta upp och föreslå de fonder som bäst motsvarar våra kunders riskprofil och framtidsplaner.

Vänder man sig till de stora aktörerna, t.ex. storbankerna, placeras alltid en majoritet av kapitalet i rådgivarnas egna produkter, oavsett om detta är bäst för kunden eller inte.

Investeringsfilosofi

Hur ska jag tänka när jag ska placera mina pengar och i vilka av alla aktier, fonder eller andra värdepapper ska jag investera och spara? Eftersom att vi inte kan blicka in i framtiden så använder vi istället resultatet av akademisk evidensbaserad forskning för att ta hand dina pengar på ett ansvarsfullt sätt. Vår investeringsmetod bygger på omfattande statistik och Nobelprisbelönad ekonomisk forskning.

Genom att arbeta med Evida som ekonomisk vägledare kan du vara trygg i att riskerna du tar följer din unika ekonomiska plan och att dina pengar förvaltas i fonder som har låga avgifter och som sprider sina innehav över hela världen. Att vägleda ekonomi är också att vägleda livet och vi arbetar kunskapsdrivet och långsiktigt. Vi står lojalt på våra kunders sida och arbetar med deras tillgångar och livsmål med samma omtänksamhet och omsorg som om det vore våra egna. Hos Evida erbjuds fonder från Dimensional, Vanguard och Proethos.

Medarbetare & Styrelse

August Schmitz

VD, styrelseledamot och delägare

070 313 40 49

august@evida.seJörgen Tenor

StyrelseledamotLars Fredriksson

Delägare

070 877 17 50

lars@evida.se

Per Palmström

Styrelseordförande och delägare

070 579 62 20

per@evida.seRie Ruby

StyrelseledamotSofia Wingren

Styrelseledamot

Daniel Andersson

Back-office

040 643 81 56

daniel@evida.seSimon Johansson

Risk och Regelefterlevnad

072 045 88 53

simon@frabrunn.seSäg hej!

+46 (0) 40-96 07 49

info@evida.se