Kundklagomål

Evida värdesätter våra långsiktiga kundrelationer

Därmed är det viktigt för oss att samtliga kunder är nöjda med våra tjänster. Skulle en situation uppstå där du som kund inte känner dig nöjd vill vi gärna att du framför detta till oss. På så vis kan vi tillsammans komma fram till en lösning.

Om vi inte finner en lösning och du som kund fortfarande är missnöjd så kan du kostnadsfritt kontakta vår klagomålsansvarig på följande adress:

Att: Klagomålsansvarig
Evida AB
Regementsgatan 2, 211 42 Malmö 

alternativt, klagomal@evida.se

Handläggningen underlättas om du bifogar din dokumentation av ärendet. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende.

Evidas ambition är att hantera ärendet snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt vis.

Om du vill vända dig till någon utomstående part för att diskutera ditt ärende kan du kontakta någon av följande till höger.

 

Konsumenternas Bank- och finansbyrå respektive Försäkringsbyrå

Box 24215
104 51 Stockholm

Läs mer på deras hemsida.

Konsumentverket via Hallå konsument 

Konsumentverket lämnar vägledning via tjänsten Hallå konsument. De prövar dock inga tvister. Läs mer på deras hemsida.

Box 41
651 02 Stockholm

Kommunal konsumentvägledning 

Din kommun erbjuder vägledning i konsumentfrågor. Kontakta din kommun för mer information.

Om ditt klagomålsärende inte resulterar i ett tillfredsställande resultat kan du göra en skriftlig anmälan till:

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

Box 174
101 23 Stockholm

Kan du inte få tvisten prövad i ARN, exempelvis om du inte är konsument, kan du vända dig till allmän domstol.