Vägledare som skapar balans

Visst kan det vara svårt att både äta kakan och ha den kvar. Men vår uppgift och ambition som ekonomiska vägledare och kapitalförvaltare är att komma så nära det bara är möjligt. Vi gör detta genom att skapa balans mellan tillgångar, inkomster och utgifter som över tid medger att våra kunder kan leva det liv de själva satt upp som mål. Välkommen till Evida – Ekonomisk vägledning och kapitalförvaltning.

Obunden och långsiktigt

Evida är en obunden aktör. Det betyder att vi inte har några egna fonder och inte får ta provision på de finansiella produkter vi föreslår som placering. Vår affärsmodell är att arbeta kunskapsdrivet och långsiktigt med evidensbaserade akademiska metoder.

Känna trygghet

Personlig ekonomisk utveckling är inte ett spel där snabba klipp är vägen till framgång. När det gäller sparande och kapitalplaceringar handlar det om att planera framtiden med eftertänksamhet och att vara uthållig. En god livssituation byggs på lång sikt. Vår uppgift på Evida är att vägleda dig in i en så trygg ekonomisk framtid som det bara är möjligt.

Som en familjemedlem

Vi tror på öppenhet och tydlighet. Att arbeta långsiktigt betyder att vara både lojal och omtänksam mot dig och din situation. Därför ser vi oss gärna som en del i familjen där vi är med dig hela vägen. Vi tar oreserverat parti för dig och din ekonomiska situation över tid.