Family Office

Evida är en obunden finansiell och ekonomisk rådgivare utan egna produkter och med en transparent och tydlig avgiftsstruktur. Vi hjälper privatpersoner, företag och stiftelser med placerbara tillgångar på ca. fem miljoner kronor eller mer.

Financial Services

Evida hjälper andra företag att förverkliga sina idéer inom finans. Till dessa partners levererar vi depåtjänster, handel med finansiella instrument, möjligheten att bli anknutet ombud, m.m.

Om du är kund hos någon av våra partners, klicka nedan.