FPJ Financial Services

FPJ Financial Services (”FPJ”) är en verksamhetsgren inom Evida AB. Inom FPJ bedrivs automatiserad portföljförvaltning för den bredare marknaden samt levereras tjänster avseende depåer, investeringssparkonton och handel med värdepapper.

FPJ erbjuder ett automatiserat aktiesparande där vi använder Sigmastocks aktieverktyg som stöd i förvaltningen. Perfekt för dig som vill spara i aktier och betala låga avgifter, ha full kontroll över vilka aktier du köper och samtidigt slippa sköta allt det praktiska själv. Du kan läsa mer om vårt samarbete med Sigmastocks på deras hemsida www.sigmastocks.se.